21 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój. To ekumeniczne święto powstałe z inicjatywy Światowej Rady Kościołów.

Modląc się dziś szczególnie w tej intencji, przypominamy jedno z Napomnień św. Franciszka, dotyczące właśnie pokoju. Błogosławieni pokój czyniący, bo nazwani będą synami Boga (Mt 5,9). Ci przynoszą naprawdę pokój, którzy wśród wszystkich cierpień, jakie ich spotykają na tym świecie, dla miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowują pokój duszy i ciała.

ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA

patrona dzieci i młodzieży, obchodzimy 18 września, by na progu nowego roku szkolnego uprosić dla nich błogosławieństwo.

Stanisław Kostka herbu Dąbrowa urodził się 1550 r. w Rostkowie k. Płocka jako syn kasztelana zakroczymskiego. Miał trzech braci i dwie siostry. Rodzice wychowywali swoje dzieci w dyscyplinie, uczyli pobożności, uczciwości i skromności. Do 14 roku życia Stanisław pobierał nauki w domu rodzinnym.

 

DRUGA WOJNA ŚWIATOWA | Autor:Agnieszka Jankowiak-Maik

ŹRÓDŁO: https://ciekawostkihistoryczne.pl/2019/09/17/co-sie-wydarzylo-17-wrzesnia-1939-roku-80-rocznica-agresji-zsrr-na-polske/

 

17 września rozpoczął się kolejny akt polskiej tragedii. Armia Czerwona wkroczyła na ziemie polskie. Jak ZSRR uzasadniało tę decyzję? Czy można mówić o nieuzasadnionej agresji? Jak wydarzenia te przedstawiała radziecka propaganda?

Naiwny, lękający się wojny świat zachodni wierzył, że Stalin podjął działania skierowane przeciwko Hitlerowi. Bez wątpienia było to myślenie życzeniowe, gdyż niemal cała Europa znała treść paktu Ribbentrop-Mołotow, również w obrębie tajnego protokołu, w którym ustalono, że wschodnia Polska, Litwa, Łotwa i Estonia znajdą się a radzieckiej strefie wpływów, a zachodnia polska – niemieckich. Zadeklarowano także, że gdyby nastąpiły niewielkie zmiany w tym zakresie, to ZSRR otrzyma stosowną rekompensatę terytorialną. Jednocześnie zakazano obu stronom przystąpienia do innych układów skierowanych przeciwko jednej ze stron.

Strach przed wojną był jednak tak silny w Europie Zachodniej, iż możemy uznać, iż państwa takie jak Anglia czy Francja nie chciały widzieć prawdy.

14 września Kościół obchodzi święto Podwyższenia Krzyża. Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus, a także wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka.

REKLAMA

Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża na początku IV wieku i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r. Na pamiątkę tego wydarzenia, ostatecznie 14 września w Kościele obchodzi się święto Podwyższenia Krzyża świętego.

Znak krzyża był obecny w chrześcijaństwie od śmierci Jezusa. W początkach Kościoła nieraz przyjmował formę kotwicy albo trójzębu. Jako przedmiot kultu upowszechnił się i nabrał znaczenia po roku 313. W tym bowiem roku, według przekazu, cesarz Konstantyn Wielki przed bitwą z uzurpatorem Maksencjuszem, zobaczył na tle słońca znak krzyża i słowa “w tym znaku zwyciężysz”. Poza tym tenże cesarz zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie.

Do VI w. na krzyżu nie umieszczano postaci Chrystusa. Także później nie ukazywano Jezusa umęczonego lecz chwalebnego: jako Króla z diademem zamiast cierniowej korony na głowie, albo jako Arcykapłana, albo jako Dobrego Pasterza. Od wieku XII pojawia się motyw cierpienia. Od tego czasu aż do dziś w Kościele łacińskim zwykle używany jest krzyż gotycki, pasyjny, który wskazuje na mękę i śmierć Chrystusa jako cenę zbawienia. W tradycji prawosławnej do dziś używany jest krzyż chwalebny.

Od czasów Konstantyna, kiedy to chrześcijanie uzyskali wolność wyznawania swojej wiary, krzyż stał się znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Od tego czasu jest bardzo często używany w liturgii i uświęca całe życie chrześcijańskie: zaczyna i kończy modlitwę, dzień i każdą ważniejszą czynność, uświęca przestrzeń i jest używany przy wszelkich błogosławieństwach.

Ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest symbolem, w którym streszczają się najistotniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej. Św. Jan Damasceński pisze: “Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierć, zgładził grzech praojca, pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły do wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć, zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga, uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami”.

Znak krzyża rozpoczyna i kończy modlitwę chrześcijanina. W liturgii jest gestem błogosławieństwa. Krzyż zawieszany na szyi, w mieszkaniu, w pracy, stawiany na szczytach świątyń przypomina wierzącym o ich powołaniu. Jego znaczenie staje się szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim ostateczne zwycięstwo dobra nad złem.

Fot. Redakcja / Catholic Church England / flickr.com

Źródło: https://ekai.pl/swieto-podwyzszenia-krzyza-2/

 

„Budujmy więzi” to hasło tegorocznego, X Tygodnia Wychowania w Polsce. Relacje to potrzeba każdego człowieka. Relacje z Bogiem polegają na przeżywaniu wiary, a relacje rodzinne, rodzicielskie czy pomiędzy rodzicami a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla procesu wychowania, od samego dzieciństwa. Czas ten opiera się też na relacjach w rodzeństwie, na więziach łączących członków rodziny oraz na relacjach z nauczycielami i wychowawcami. Przeżywając ten czas w naszej szkole prowadzone są katechezy jak i co czynić aby relacje były nacechowane wartościami zbudowanymi na Chrystusie.

W ramach tej inicjatywy zapraszamy Rodziców i Dzieci do skorzystania z materiałów przygotowanych przez organizatorów.

„Kerygmat powinien skupić się na Panu Jezusie jako kochającym bracie,
przyjacielu, który pomaga jak najlepiej przeżywać relacje…”
(Dyrektorium o katechizacji 2020, pkt 247)

https://tydzienwychowania.pl/materialy/x-tydzien-wychowania-2020/

Drodzy Rodzice, Duszpasterze, Nauczyciele i Wychowawcy,

w tym roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, którego można nazwać „papieżem relacji”. Ten charakterystyczny rys sylwetki Papieża Polaka był widoczny już w jego kapłańskiej posłudze (środowisko nazywało go „Wujkiem”), a później w czasie dwudziestu siedmiu lat trwania jego pontyfikatu. Dialog ekumeniczny i międzyreligijny, prośba o przebaczenie skierowana, do tych, którzy cierpieli z winy synów i córek Kościoła, spotkania z uczonymi, reprezentującymi różne kierunki myślenia, to tylko niektóre z działań św. Jana Pawła II, świadczących o stylu, w jakim realizował swój pontyfikat. Sam Ojciec Święty był mistrzem w nawiązywaniu relacji.

Drodzy Rodzice!

W  trosce o zdrowie wszystkich naszych uczniów,   zwracam  się z gorącą  prośbą,  żeby  dzieci chore, zakatarzone i kaszlące pozostawały w domu do czasu wyzdrowienia.

Uczniów z danej klasy bardzo proszę o życzliwe przekazywanie chorym kolegom i koleżankom   kompletnych  notatek  ze wszystkich  przedmiotów np. poprzez zrobienie zdjęcia z zeszytów, ćwiczeń i przesalanie ich smsem.

Kochani Rodzice i Uczniowie, wierzę, że pomagając sobie wzajemnie i dbając o   bezpieczeństwo i zdrowie, nasza szkoła będzie  przez cały czas  otwarta i wspólnie będziemy się cieszyć obecnością naszych dzieci w szkole.

Dziękuję: s. Emanuela M. Szefel 

Białystok dn. 09.09.20 r.

 

 

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ SZKOLE

W DN. 26-27 SIERPNIA 2020 ROKU

W GODZ. 10.00-17.00

 

 SALA 26 - (BUDYNEK DAWNEGO GIMNAZJUM).

SPRZEDAŻ MUNDURKÓW SZKOLNYCH 

ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ SZKOLE

W DN. 26-27 SIERPNIA 2020 ROKU

W GODZ. 10.00-17.00

 

SALA 27 - (BUDYNEK DAWNEGO GIMNAZJUM). 

 

  LETNI WYPOCZYNEK W NASZEJ SZKOLE

 

Wakacje to czas przeznaczony dla dzieci na odpoczynek od nauki oraz zregenerowania sił po trudach szkolnych zmagań. Choć rok szkolny się zakończył, zabawa oraz nauka przez zabawę w naszej szkole się nie kończą.

 

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

 

 

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY,

IŻ WZOREM LAT UBIEGŁYCH PODRĘCZNIKI

BĘDZIE MOŻNA NABYĆ NA KIERMASZU

W DN. 26-27 SIERPNIA 2020 ROKU

 

W GODZ. 10.00-17.00

 

 (W HARCÓWCE).

 

 

 

W Piątek 26 czerwca odbędzie odprawiona w Katedrze uroczysta Msza święta na zakończenie roku szkolnego dla 0 -VII uczniów naszej szkoły o godz. 8.00. Będzie to dobra okazja na dziękczynienie za miniony rok nauki i pracy, jakże wymagającej i innej oraz prośba o błogosławieństwo dla wszystkich na czas szczęśliwych wakacji.