Program edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

W II półroczu roku szkolnego 2018/2019 przystąpiliśmy do realizacji programu edukacji antytytoniowej pt. „Nie pal przy mnie, proszę", który realizowany jest pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Zajęcia w ramach programu będą prowadzone w klasach II i III. Szkolnym koordynatorem jest pani Justyna Nosowska.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, ma on charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE:

-        Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

-        Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

-        Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

-        Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

-        Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

1.      CO TO JEST ZDROWIE?

2.      OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?

3.      CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?

4.      CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?

5.      NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!