SPRZEDAŻ MUNDURKÓW SZKOLNYCH 

ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ SZKOLE

W DN. 26-27 SIERPNIA 2020 ROKU

W GODZ. 10.00-17.00

 

SALA 27 - (BUDYNEK DAWNEGO GIMNAZJUM).