Świetlica szkolna czynna jest od godz. 7 00 do godz. 9 00  oraz od godz. 14 00 do 1700.

   Od godz. 7 00 do 8 00 jest czas schodzenia się dzieci się do świetlicy. Dzieci z klas I-III o godz. 800 dzielone są na trzy grupy: klas I, II i III i zaczynają zajęcia w niezależnych salach. W tym czasie opiekunowie grup prowadzą różnorodne zajęcia: muzyczne, czytelnicze, sportowe, kulinarne, plastyczne itp. zgodnie z ustalonym planem.

   O godz. 835 wszyscy udają się do kaplicy na modlitwę poranną. Po modlitwie, o godz. 845  dzieci są odbierane przez nauczycieli klas I-III i odprowadzane na zajęcia do sal lekcyjnych.