Dnia 11 grudnia 2019 roku odbyły się warsztaty profilaktyczne z zastosowaniem technik aktywizujących skierowane do uczniów klas VII i VIII. Zajęcia na temat: "Nie daj się spalić na starcie" dotyczyły profilaktyki antynikotynowej i przeprowadził je pedagog szkolny. Podczas zajęć uczniowie omawiali powody, dla których młodzi ludzie sięgają po papierosy. Młodzież zapoznała się również ze zdrowotnymi i ekonomicznymi konsekwencjami palenia tytoniu. Zajęcia pozwoliły uczestnikom zrozumieć symptomy świadczące o tym, że ktoś jest uzależniony od nikotyny. Uczniowie poznali także techniki asertywnego odmawiania w sytuacjach, w których będą nakłaniani przez inne osoby do zapalenia papierosa. Na koniec zajęć poruszona została kwestia korzystnego wpływu abstynencji od wyrobów tytoniowych na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne.

Dnia 10 grudnia 2019 roku pedagog-terapeuta z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku kolejny raz odwiedził naszą szkołę i poprowadził warsztaty dla uczniów klas VIII. Temat warsztatów: "Zachowania ryzykowne. Jak ich unikać?". Podczas zajęć ósmoklasiści wzbogacili swoją wiedzę dotyczącą zachowań ryzykownych oraz ich negatywnych skutków. Uczyli się również zachowań prospołecznych.  Zdobyta wiedza i umiejętności z pewnością pozwolą młodzieży lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Dnia 15 października odbyło się spotkanie nauczyciela wychowania fizycznego z uczniami klas IV-VIII, podczas którego zostali oni zapoznani z ideą konkursu na "Zespół klasowy godny miana fair-play". Okres trwania przedsięwzięcia to czas od października 2019 roku do maja 2020 roku.

Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z zasadą fair-play, która stanowi podstawę naszej szkolnej edukacji. Poznali również regulamin konkursu na „Zespół klasowy godny miana fair-play”. W założeniu konkursu pod koniec każdego miesiąca roku szkolnego 2019/2020 zostanie wybrana klasa, która w największym stopniu zasłużyła na tytuł fair-play.

Udział uczniów w konkursie ma przyczynić się do zrozumienia istoty zasady fair-play, promowania sportowego ducha walki oraz zachowań pozbawionych agresji i przemocy. Ma również uczyć postaw życzliwości i współdziałania oraz dążenia do sukcesu, ale nie za wszelką cenę. Motto konkursu brzmi: "Nie ważne czy wygrałeś czy przegrałeś. Ważne jak grałeś!". 

Dnia 5 grudnia 2019 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VII, prowadzone przez pedagoga-terapeutę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku. Temat warsztatów: "Zachowania ryzykowne. Jak ich unikać?".

Dnia 10 października 2019 roku odbyły się warsztaty wychowawcze w klasach IVa i IVb, prowadzone przez pedagoga terapeutę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku, na temat "Wchodzimy w rolę ucznia klasy IV. Tworzymy dobry klimat społeczny klasy". Podczas zajęć zostały zastosowane nowatorskie sposoby pracy z uczniami. Na warsztatach uczniowie poznali obowiązki ucznia klasy IV, uczyli się zaufania do siebie i do innych oraz szacunku do rówieśników oraz nauczycieli. Zajęcia miały również pozytywny wpływ na wzmocnienie przez dzieci ich poczucia własnej wartości.

Uczniowie poznali również czynniki wpływające na dobry klimat społeczny klasy, uświadomili sobie istotę takich wartości jak koleżeństwo, przyjaźń oraz akceptacja. Uczyli się także umiejętności współpracy w zespole klasowym oraz pełnienia w nim różnych ról. Dzieci miały też okazję do poznania swoich mocnych i słabych stron.